หางาน แม่บ้าน
สมัครงาน ทำความสะอาด

บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ส่วนงานบริการแม่บ้านและทำความสะอาด (OF Maid)
เปิดรับสมัคร แม่บ้าน, หัวหน้าแม่บ้าน, สายตรวจแม่บ้าน และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนมาก
เพื่อให้บริการแม่บ้าน ทำความสะอาด ให้แก่ลูกค้า ที่เป็นบ้านและสำนักงาน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

สำหรับ ผู้สนใจ หางาน แม่บ้าน ทำความสะอาด สามารถ สมัครงานผ่านออนไลน์ ได้ที่นี่
โดยมี ตำแหน่งในงานแม่บ้าน ทำความสะอาด ที่เปิดรับ ดังนี้

หางาน แม่บ้าน
สมัครงาน ตอนนี้

แม่บ้าน

แม่บ้าน / ทำความสะอาด

กรุงเทพและปริมณฑล | ม3 หรือ ปวช | ไม่ต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
 • ประจำพื้นที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
 • ค่าจ้าง : 12,000บาท/เดือน ขึ้นไป + คอมมิสชั่น x,xxx
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลทำความสะอาด บ้านและสำนักงาน
 • จัดเก็บสิ่งของ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ดูแลทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ : 20-50ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 หรือ ปวช
 • ประสบการณ์  : –
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ในคดี ทำร้ายร่างกาย, ทรัพย์ และค้ายาเสพติด
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม (เจ็บป่วย ว่างงาน ชราภาพ)
 • กองทุนทดแทน (กรณี ประสบอุบัติเหตุในงาน)
 • เงินค่ารักษาพยาบาล / เงินทำขวัญ
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเบิกฉุกเฉิน / เงินเบิกกลางเดือน
สวัสดิการเพิ่มเติ่ม
 • ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)

หัวหน้า แม่บ้าน

หัวหน้า แม่บ้าน

ลาดพร้าว60 กรุงเทพฯ | ปวส หรือ ปริญญาตรี | งานหัวหน้าแม่บ้าน 2ปี

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประจำพื้นที่ : ลาดพร้าว60 กรุงเทพฯ
 • ค่าจ้าง : 18,000บาท/เดือน ขึ้นไป + คอมมิสชั่น x,xxx
หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางระบบ การทำงานของบริการแม่บ้านประจำสำนักงาน OF Maid ที่เราให้บริการลูกค้า
 • ร่วมคิดและกำหนดทิศทาง กับผู้บริหาร
 • ประเมินราคา ค่าบริการทำความสะอาด
 • ควบคุมการทำงานของทีมแม่บ้าน
 • ฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาด และแม่บ้าน
คุณสมบัติ
 • อายุ : 25-45ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์  : งานหัวหน้าแม่บ้าน 2ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ในคดี ทำร้ายร่างกาย, ทรัพย์ และค้ายาเสพติด
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม (เจ็บป่วย ว่างงาน ชราภาพ)
 • กองทุนทดแทน (กรณี ประสบอุบัติเหตุในงาน)
 • เงินค่ารักษาพยาบาล / เงินทำขวัญ
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเบิกฉุกเฉิน / เงินเบิกกลางเดือน
สวัสดิการเพิ่มเติ่ม
 • Commission / Incentive

สอบถามข้อมูล สมัครงาน เพิ่มเติม

หางาน แม่บ้าน ใกล้บ้าน
เป็นพนักงานประจำ
มีประกันสังคม มีประกันชีวิต

คิดถึง OF Job