หางาน ธุรการ
สมัครงาน ธุรการ

บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ส่วนงานบริการธุรการ (OF Admin)
เปิดรับสมัคร ธุรการ, หัวหน้าทีมธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนมาก
เพื่อให้บริการงานเอกสาร และธุรการต่างๆ ในนาม OF Admin ให้แก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

สำหรับ ผู้สนใจ หางาน ธุรการ สามารถ สมัครงานผ่านออนไลน์ ได้ที่นี่
โดยมี ตำแหน่งในงานธุรการ ที่เปิดรับ ดังนี้

หางาน ธุรการ
สมัครงาน ตอนนี้

ธุรการ

ธุรการ

Admin

กรุงเทพและปริมณฑล | ม.6 หรือ  ปวส | ไม่ต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประจำพื้นที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
 • ค่าจ้าง : 12,500บาท/เดือน ขึ้นไป
หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับโทรศัพท์ ประสานงาน
 • บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูล
 • ประสานงานทั่วไป อื่นๆ กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ : 20-35ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ ปวส
 • ประสบการณ์  : –
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ในคดี ทำร้ายร่างกาย, ทรัพย์ และค้ายาเสพติด
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word, Excel, Internet, E-mail ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี / พูดจาดี / มีใจบริการ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม (เจ็บป่วย ว่างงาน ชราภาพ)
 • กองทุนทดแทน (กรณี ประสบอุบัติเหตุในงาน)
 • เงินค่ารักษาพยาบาล / เงินทำขวัญ
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเบิกฉุกเฉิน / เงินเบิกกลางเดือน
สวัสดิการเพิ่มเติ่ม
 • ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)

ธุรการ ฝ่ายขาย

ธุรการ ฝ่ายขาย

Sales Admin

กรุงเทพและปริมณฑล | ม.6 หรือ  ปวส | ไม่ต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประจำพื้นที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
 • ค่าจ้าง : ตามตกลง
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงาน ลูกค้าองค์กร
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • ประสานงานทั่วไป อื่นๆ กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ : 20-35ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์  : –
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ในคดี ทำร้ายร่างกาย, ทรัพย์ และค้ายาเสพติด
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word, Excel, Internet, E-mail ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี / พูดจาดี / มีใจบริการ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม (เจ็บป่วย ว่างงาน ชราภาพ)
 • กองทุนทดแทน (กรณี ประสบอุบัติเหตุในงาน)
 • เงินค่ารักษาพยาบาล / เงินทำขวัญ
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเบิกฉุกเฉิน / เงินเบิกกลางเดือน
สวัสดิการเพิ่มเติ่ม
 • Commission / Incentive
 • ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)

ธุรการ บัญชี

ธุรการบัญชี

กรุงเทพและปริมณฑล | ปวช หรือ ม.6 | ไม่ต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • ประจำพื้นที่ : รามคำแหง21 กรุงเทพฯ
 • ค่าจ้าง : ตามตกลง
หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับโทรศัพท์ ประสานงานรับชำระเงิน จากลูกค้า
 • บันทึกข้อมูล ทางบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ประสานงานทั่วไป อื่นๆ กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ : 20-35ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช หรือ ม.6
 • ประสบการณ์  : –
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ในคดี ทำร้ายร่างกาย, ทรัพย์ และค้ายาเสพติด
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word, Excel, Internet, E-mail ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบ ตรงเวลา อดทน แม่นยำ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม (เจ็บป่วย ว่างงาน ชราภาพ)
 • กองทุนทดแทน (กรณี ประสบอุบัติเหตุในงาน)
 • เงินค่ารักษาพยาบาล / เงินทำขวัญ
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเบิกฉุกเฉิน / เงินเบิกกลางเดือน
สวัสดิการเพิ่มเติ่ม
 • ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูล สมัครงาน เพิ่มเติม

หางาน ธุรการ
ที่ใช่ ใกล้บ้าน

คิดถึง OF Job