หางาน ช่างแอร์
สมัครงาน ช่างแอร์

บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ส่วนงานบริการช่างแอร์ (OF Air)
เปิดรับสมัคร ช่างแอร์, หัวหน้าช่างแอร์ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนมาก
เพื่อให้บริการช่างแอร์ ล้าง ซ่อม และติดตั้งแอร์ ให้แก่ลูกค้า ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

สำหรับ ผู้สนใจ หางาน ช่างแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ สามารถ สมัครงานผ่านออนไลน์ ได้ที่นี่
โดยมี ตำแหน่งในงานช่างแอร์ ที่เปิดรับ ดังนี้

หางาน ช่างแอร์
สมัครงาน ตอนนี้

ช่างแอร์

ช่างแอร์

ลาดพร้าว60 กรุงเทพฯ | ม3 หรือ ปวช ช่างไฟฟ้า | งานช่างแอร์ 6เดือน

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
 • ประจำพื้นที่ : ลาดพร้าว60 กรุงเทพฯ
 • ค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
หน้าที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์อาการเสีย ของเครื่องปรับอาการ
 • บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ให้ลูกค้า
 • ขับรถนำทีมงาน ไปบ้านลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ : 25-40ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 หรือ ปวช ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์  : งานช่างแอร์ 6เดือน ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ในคดี ทำร้ายร่างกาย, ทรัพย์ และค้ายาเสพติด
 • มีใบขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม (เจ็บป่วย ว่างงาน ชราภาพ)
 • กองทุนทดแทน (กรณี ประสบอุบัติเหตุในงาน)
 • เงินค่ารักษาพยาบาล / เงินทำขวัญ
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเบิกฉุกเฉิน / เงินเบิกกลางเดือน
สวัสดิการเพิ่มเติ่ม
 • ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)

ผู้ช่วย ช่างแอร์

ผู้ช่วย ช่างแอร์

ลาดพร้าว60 กรุงเทพฯ | ม3 หรือ ปวช ช่างไฟฟ้า | ไม่ต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
 • ประจำพื้นที่ : ลาดพร้าว60 กรุงเทพฯ
 • ค่าจ้าง : 16,500บาท/เดือน ขึ้นไป
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ช่วยเหลือ ช่างแอร์ ในการล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์
 • ขับรถนำทีมงาน ไปบ้านลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ : 20-30ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.3 หรือ ปวช ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์  : –
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ในคดี ทำร้ายร่างกาย, ทรัพย์ และค้ายาเสพติด
 • มีใบขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม (เจ็บป่วย ว่างงาน ชราภาพ)
 • กองทุนทดแทน (กรณี ประสบอุบัติเหตุในงาน)
 • เงินค่ารักษาพยาบาล / เงินทำขวัญ
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเบิกฉุกเฉิน / เงินเบิกกลางเดือน
สวัสดิการเพิ่มเติ่ม
 • ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)

หัวหน้า ช่างแอร์

หัวหน้า ช่างแอร์

ลาดพร้าว60 กรุงเทพฯ | ปวส ช่างไฟฟ้า หรือ ปริญญาตรี | งานช่างแอร์ 3ปี

รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประจำพื้นที่ : ลาดพร้าว60 กรุงเทพฯ
 • ค่าจ้าง : ตามตกลง
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ร่วมคิดและกำหนดทิศทาง กับผู้บริหาร
 • ประเมินราคา ค่าบริการทำความสะอาด
 • ควบคุม วางแผน การทำงานของทีมแม่บ้าน
 • ฝึกอบรมช่างแอร์ และผู้ช่วยช่างแอร์
 • แก้ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทีมช่างแอร์
คุณสมบัติ
 • อายุ : 25-45ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส ช่างไฟฟ้า หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์  : งานช่างแอร์ 3ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ในคดี ทำร้ายร่างกาย, ทรัพย์ และค้ายาเสพติด
 • มีใบขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม (เจ็บป่วย ว่างงาน ชราภาพ)
 • กองทุนทดแทน (กรณี ประสบอุบัติเหตุในงาน)
 • เงินค่ารักษาพยาบาล / เงินทำขวัญ
 • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเบิกฉุกเฉิน / เงินเบิกกลางเดือน
สวัสดิการเพิ่มเติ่ม
 • Commission / Incentive

สอบถามข้อมูล สมัครงาน เพิ่มเติม

หางาน ช่างแอร์ ใกล้บ้าน
มีเงินเดือน มีประกันสังคม มีประกันชีวิต

คิดถึง OF Job