เราต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงรักในงานบริการ OFJob  ไม่เคยหยุดสรรหาบุคลากรที่พร้อมร่วมงานกับเรา เรามีความมุ่งมั่นเป็นย่างยิ่ง ในการพัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน ให้มีทักษะที่ดียิ่งขึ้น และนำพาองค์กรให้เจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป

การทำงานกับ Out sourcing ดีอย่างไร ?

การทำงานในรูปแบบบริษัท

การทำงานในรูปแบบของบริษัท มั่นคง ยั่งยืน เรียนรู้และพร้อมเติบโตไปด้วยกันกับ OFAir Service